بلوک سیمانی استاندارد

معرفی استانداردهای منتشر شده توسط سازمان ملی استاندارد مرتبط با بلوک سیمانی

استانداردهای بلوک سیمانی

همانطور که مطلع هستید بلوک های سیمانی توخالی به دو دسته ی  اصلی بلوک سبک غیر باربر و بلوک سنگین تقسیم و طبقه بندی می شوند.

استاندارد اجباری  7782

سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) تولیدکنندگان بلوک های سیمانی غیر بار بر را ملزم به رعایت یک سری از حداقل ها که در استاندارد شماره 7782 آمده است نموده است. که در این استاندارد ویژگی های بلوگ سیمانی غیرباربر توضیح داده شده است. همانطور که گفتیم استاندارد 7782 مربوط به بلوک هاس سیمانی، یک استاندارد اجباری است اما متاسفانه خیلی از تولیدکنندگان خود را ملزم به رعایت این استاندارد نمیکنند که نتیجه ی آن بروز حوادث متعدد و کیفیت پایین این دسته از بلوک ها می باشد.

بلوک مانا دارای پروانه ی استاندارد معتبر از سازمان ملی استاندارد با کد رهگیری 10 رقمی از این سازمان می باشد.

همچنین کلیه محصولات استاندارد فروخته شده توسط این شرکت در سامانه ی استعلام استاندارد بلوک مانا قابل پیگیری می باشد.

مهندسین ناظر،کارفرمایان و خریداران بلوک استاندارد مانا

می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایید و توسط کد رهگیری پروژه ی خود استعلام را به صورت آنلاین انجام دهند

standard.manablock.ir

استاندارد تشویقی 70-1

استاندارد 70-1 که مربوط به کلیه ی بلوک های سیمانی توخالی میباشد، بیشتر در مورد بلوک های سنگین یا ماسه ای ای کاربرد دارد. این استاندارد یک استاندارد قدیمی تر است که در ادامه می توانید این استاندارد ها را نیز دانلود بفرمایید.

شایان ذکر است روش های آزمون بلوک به منظور تعیین ویژگی های آن در استاندارد 70-2 توضیح داده شده است که برای هر دو استاندارد 70-1 و 7782 کاربرد دارد.

 

دانلود استانداد بلوک سیمانی

شماره استاندارد: 70-1
موضوع: بلوک سیمانی توخالی-قسمت اول -ویژگیها
تجدید نظر: 2
سال تصویب: 1387
فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/70-1.pdf
ICS_Code: 91/100/30
رشته : کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی


شماره استاندارد: 70-2
موضوع: بلوک سیمانی توخالی-قسمت دوم -روشهای آزمون
تجدید نظر: 2
سال تصویب: 1387
فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/70-2.pdf
ICS_Code: 91/100/30
رشته : کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی


شماره استاندارد: 7782
موضوع: مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها
تجدید نظر: 1
سال تصویب: 1392
فایل: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=40513
ICS_Code: 91/100/30
رشته : کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی

مرجع صادرکننده استاندارد 70-1 و 70-2 و 7782

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی ( رسمی) چاپ و منتشر می شود.پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.